Pehlivan Albümü

Ermeydanlarında dualı çayıra çıkıp güreş tutan koçyiğitlerin albümünü oluşturduk.

Bu albümün oluşturulması ve süreklilik sağlanması bir Namık Erdem KAYA Yağlı Güreş TV & Haber hizmetidir. Tüm hakları saklıdır.

There are no current events.