Eski Federasyon Başkanı Musa Aydın’ın yaptığı basın açıklaması

“Kamuoyuna Duyuru

Başpehlivan Cengizhan Şimşek ile ilgili olarak Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun 1 yıl hak
mahrumiyeti cezası verilmesi talebi üzerine Türkiye Güreş Federasyonu tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Önceki dönem (Musa Aydın dönemi) Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından sporcunun savunmasını alarak hakkında 19.10.2021 tarihinde Güreş Federasyonu’nun Disiplin Talimatına göre ve sporcunun önceki durumunu da göz önünde bulundurarak (2016 yılından olay tarihine kadar zaten doping havuzunda yer aldığından ve defalarca numunesinin temiz çıkmasından dolayı ve 2020 yılında da Kırkpınar Güreşleri’nin Pandemi nedeni ile yapılmadığı için sporcumuz Cengizhan Şimşek yer bildirimlerinde sıkıntılar yaşadığını savunmasında da bildirmiş) ve bu sebeple sporcunun yer bildirimi yapamaması, doping kontrolünden kaçtığı anlamını taşımadığı kanısına varılarak ceza verilmesine yer olmadığına Disiplin Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Bu arada 07.11.2021 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu eski yönetiminin görevi sona ermiştir ve yeni yönetimin göreve başladığını özellikle belirtmek isteriz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından 09.03.2022 tarihinde sporcuya ceza verilmesine
yer olmadığına dair Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararı iptal edilmiştir. 09.03.2022
tarihinden itibaren sporcunun bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar 11.03. 2022 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu’na tebliğ edilmiştir. Bu aşamada tekrar ifade etmek isteriz ki; Türkiye Güreş Federasyonu yeni yönetimi (Şeref Eroğlu dönemi) 07.11.2021 tarihinde göreve başlamıştır yani bu süreçte yeni yönetim görev başındadır.

Tahkim Kurulu kararı üzerine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı bu kararın işleme konulması için gerekli olan tüm işlemleri takip etmeli ve sonuçlandırmalıyken aksine hiçbir işlem yapmamış ve kararı görmezden gelmiştir. Kanunlar çerçevesinde görevini yerine getirmeyen Türkiye Güreş Federasyonu yönetimi akıl ve mantıktan yoksun bir şekilde bu işlemi takip etmesi gereken memur işlemi takip etmemiştir savunması yaparak bu işten sıyrılmaya çalışmaktadır, oysa ki devlette devamlılık esastır.

Bu zavallı savunmaya itibar edileceğini düşünmek Türkiye Güreş Federasyonu yönetiminin anlayışını
açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ayrıca, sporcunun sosyal medyada yaptığı, “Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi hem de Antrenörü Hasan Aydın’a durumu anlattım. Hasan Aydın’da Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile görüştüğünü ve cezayı ve dosyayı hallettiklerini, sen antrenmanlarını ve güreşini yap” açıklaması ile aslında olayın sorumlularını açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Bu büyük ihmal veya kasıtlı davranışın altında kalan Türkiye Güreş Federasyonu ne yapacağını bilemez hale gelmiş ve çözümü Türkiye Güreş Federasyonu eski yönetimi ve başkanı Musa Aydın’ı suçlama yoluna gitmiştir. Musa Aydın ve yönetiminin görevden ayrılmasından yaklaşık beş (5) ay sonra gerçekleşen bu olaylardan sorumlu tutulmaya çalışılması akıldan vareste bir tutumdur.

Bu üzücü olay ilgili olarak Türkiye Güreş Federasyonu geçmiş dönem başkan ve yönetiminin bir dahili olmadığını ve bu olayla ilgili ihmali veya kastı bulunan kişilerin ortaya çıkarılması ile ilgili tüm kuruluşlarımıza her türlü yardımı sağlayacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

Türkiye Güreş Federasyonu
Önceki Dönem Yönetim Kurulu Adına
Musa AYDIN”